Захист диплому: як перенести і не бути відрахованим

Що робити, якщо ви не встигаєте з написанням диплому чи бажаєте захищати його іноземною, а також чи відраховують за «незадовільно».

diplom

Як перенести захист?

Якщо є поважні причини (конкретний перелік не затверджений, тому будь-яка причина може бути визнана поважною), то студент може:

  • заздалегідь звернутися до декана свого факультету із проханням пройти державну атестацію під час додаткового засідання ДЕК;
  • не з’явитися на захист, а потім документально підтвердити в деканаті поважність причини, через яку ви не з’явилися; тоді також призначать дату додаткового засідання ДЕК, до якої студента не мають права відраховувати.

Це стосується й державних іспитів.

Якщо студент не зможе довести, що причина відсутності на захисті чи іспиті була поважною, його автоматично відраховують з університету. Студентам, які не були допущені до державної атестації, оскільки через поважні причини, підтверджені документально, не мали можливості підготуватися до неї, ректор може продовжити строк навчання до наступної державної атестації максимум на 1 рік.

Що робити, якщо на захисті отримали «незадовільно»?

Якщо вам на захисті поставили «незадовільно», це не означає, що вас автоматично відрахували. ДЕК повинна встановити, чи може студент доробити свою дипломну та повторно захистити її чи взагалі підготувати диплом на нову тему.

Якщо «незадовільно» ви отримали на державному іспиті, то так само залишаєтеся студентом. І ви все ще маєте право складати державні іспити з інших предметів. Повторно захищати дипломну та складати «госи» можна тільки під час наступної державної атестації протягом 3 років після закінчення вишу.

Чи можна захищати диплом іноземною?

Захист диплому українською – правило для всіх. Проте якщо ви його захищатимете, наприклад, на підприємстві (так теж можна) перед іноземними інвесторами, то ДЕК повинна запросити перекладача.

Попередньо потрібно подати до випускової кафедри заяву та реферат диплому іноземною мовою на 10-15 сторінок. На захист іноземною повинен дати згоду голова ДЕК, який залежно від рівня володіння цією мовою членами комісії визначає, чи потрібен на захисті перекладач.

Перекладачами можуть бути викладачі випускової кафедри чи студенти старших курсів факультету лінгвістики, яких визначає декан цього факультету. Студент-перекладач повинен бути заздалегідь обізнаним в основних поняттях і термінології за тематикою диплому. Запитання члени комісії можуть ставити будь-якою мовою, а відповіді студента, якщо члени комісії не висловлять прохання, – іноземною. Оголошення відгуку керівника диплому та рецензії здійснюються мовою оригіналів цих документів, а оформлення протоколу засідання ДЕК – державною мовою із зазначенням у ньому мови захисту.

Джерело: STUDWAY

Друк