XVI ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДИТИНИ У СУЧАСНОМУ ДОШКІЛЛІ»

24 квітня 2018 року відбулася

XVІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція

«ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДИТИНИ У СУЧАСНОМУ ДОШКІЛЛІ»

 Основними напрямами роботи конференції були:

 Психолого-педагогічний супровід формування особистості дитини дошкільного віку.

  • Проектування соціокультурного середовища закладу дошкільної освіти як фактор розвитку особистості дитини.
  • Організація педагогічної взаємодії закладу дошкільної освіти та сім’ї на засадах партнерства.

Мета конференції – визначення та обговорення актуальних проблем та підходів до організації життєдіяльності дітей у сучасному закладі дошкільної освіти.

З вітальним словом виступили доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної освіти, декан факультету дошкільної та спеціальної освіти Демченко Ірина Іванівна та кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Скрипник Неля Іванівна.

У роботі конференції взяли участь студенти з різних вузів України. Серед яких відзначились активною участю студенти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, ДВНЗ Криворізького державного педагогічного університету, Київського університету імені Бориса Грінченка.

На пленарному засіданні конференції з доповідями виступили студенти факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Зокрема:

   Воспаненко Наталія з виступом на тему: «Значення та особливості взаємодії дітей дошкільного віку з однолітками».

Науковий керівник – к. пед. н., ст. викладач Корінна Г. О.

    Ковригін Оксана з виступом на тему: «Як запобігти викраденню дітей».

Науковий керівник – к. пед. н., доц. Бутенко О. Г.

 

    Долінська Тетяна з виступом на тему: «Формування національної самосвідомості у дітей дошкільного віку».

Науковий керівник – к. пед. н., ст. викл. Корінна Г. О.

     Наконечна Ірина з виступом на тему: «Особливості екологічного виховання дітей дошкільного віку».

Науковий керівник – к. пед. н., ст. викл. Корінна Г. О.

   Попук Світлана з виступом на тему: «Гра як основа життєдіяльності дитини в сучасному дошкіллі».

Науковий керівник – к. пед. н., доц. Бутенко О. Г.

     Пічкуренко Олександра з виступом на тему: «Інноваційні аспекти побудови освітнього процесу в закладах дошкільної освіти на інтеграційних засадах».

Науковий керівник – к. пед. н., доц. Мельникова О. М.

По завершенню конференції учасники погодилися з тим, що для ефективної організація життєдіяльності дитини дошкільного віку слід враховувати сучасні тенденції розвитку суспільства, оновлення змісту дошкільної освіти, використовувати в освітньому процесі інноваційні технології та забезпечувати умови для індивідуального розвитку кожної дитини.

На матеріалах конференції був випущений збірник тез доповідей студентів.

Учасникам конференції бажаємо успіхів у подальшій науково-дослідній та навчальній діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друк