ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ GOOGLE MEET ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ»

Дистанційна освіта є інноваційною формою організації навчального процесу у закладах вищої освіти, рівноцінна з традиційними формами навчання (денною (очною), заочною), що відбувається за опосередкованої взаємодії територіально віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціально створеному навчальному середовищі.

За умов переходу на формат онлайн-навчання виникла потреба використання засобів з функціями групових чатів, дзвінків та конференцій. Одним з найбільш пристосованих для навчання та зручних у використанні інструментів є програма Google Meet, за допомогою якої студенти 2 курсу факультету дошкільної та спеціальної освіти, розпочали вивчати навчальну дисципліну «Методика навчання дітей іноземної мови», викладач канд.пед.наук, доцент Трофаїла Н.Д.

Друк