ВИХОВНА РОБОТА НА ФАКУЛЬТЕТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Одним із найважливіших завдань, яке стоїть сьогодні перед факультетом, є виховання студентської молоді. Виховна робота була і залишається важливим компонентом навчально-виховного процесу. Сучасне виховання на факультеті побудовано з опорою на досягнення системи колективного виховання, заснованої на співпраці і партнерстві. Виконання основних напрямків роботи досягається шляхом спільної діяльності деканату, наставників навчальних груп, професорсько-викладацького складу факультету та органів студентського самоврядування.

З метою формування сумлінного ставлення до навчання, сприяння розвитку наукової творчості, організації змістовного культурного дозвілля молоді, організації студентського самоврядування, покращення спортивно-оздоровчого процесу, робота здійснювалась за такими напрямками: національно-патріотичне виховання; інтелектуально-духовне виховання; громадсько-правове виховання; морально-етичне виховання; художньо-естетичне виховання; трудове виховання; екологічне виховання; фізичне виховання та утвердження здорового способу життя.

Виховний процес проводиться з використанням сучасних інноваційних форм та методів, які орієнтовані на розвиток особистості, здатної творити себе й своє життя, постійно оновлювати знання, швидко адаптуватися до змін у соціокультурній сфері.

Виховна робота на факультеті дошкільної та спеціальної освіти представлена роботою академічних груп під керівництвом кураторів та роботою ради студентського самоврядування. Наші студенти активно приймають участь в різних заходах як на рівні університету так і в заходах, що організовуються на факультеті.

На факультеті дошкільної та спеціальної освіти проводяться різноманітні заходи, які дають можливість студентам проявити свої здібності: посвята в студенти, «Міс факультету», «Дні відкритих дверей», «День студента», святкові концерти, зустрічі з психологом, фотоконкурси, організовуються урочистості, приурочені випуску студентів, тематичні виховні години з кураторами, походи в театр,  бесід із студентами, що мешкають у гуртожитках та ін..

Студенти факультету заохочуються до участі в художніх колективах університету, займаються вокалом, танцями, театральним мистецтвом, опановують майстерність ведучих і представляють факультет в різних заходах.

Всі проведені заходи висвітлені на сайті факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університеті імені Павла Тичини.

Ми пишаємося нашими студентами.

Друк