ВСЕУКРАЇНСЬКУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА»

   29 березня 2018 року на факультеті дошкільної та спеціальної освіти було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА». Конференція проводиться вже вчетверте, і кожного року набуває все більшого розмаху, адже з кожним разом до наукового заходу залучається все більше науковців, викладачів, студентів, практичних працівників реабілітаційних закладів, шкіл, закладів дошкільної освіти.

   Конференцію відкрила завідувач науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Демченко Ірина Іванівна, побажавши всім учасникам конференції плідної праці.

   На пленарному засіданні виступали науковці, практичні працівники, студенти: з темою доповіді «Технологія «дизайн-мислення» для організації інклюзивної освіти» виступила доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти та професійного розвитку педагогів Комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» Андрющенко Тетяна Костянтинівна; з темою доповіді «Сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу в інклюзивних групах дошкільного закладу» виступала Бабій Інна Володимирівна кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; «Використання лялько-терапії із заїкуватими дітьми» – студентка 414 групи факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Глеваська Софія; «Система комплексної корекційно-розвивальної допомоги дітям з особливими потребами в умовах інклюзії» – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Чичук Антоніна Петрівна. З доповіддю «Психолого-педагогічний супровід впровадження медіатехнологій в навчанні осіб з особливими потребами» виступив Семчук Богдан Іванович – викладач кафедри дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. З темою доповіді «Умови успішної соціалізації дітей із загальним недорозвиненням мовлення» виступала Семенчук Інна Борисівна – студентка 314 групи факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Дука Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини доповідала на тему «Зміна ціннісних орієнтацій в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами в сучасному освітньому середовищі». «Проблеми розвитку комунікативних умінь старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення» доповідала Лемещук Марина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Калиновська Ірина Сергіївна – викладач кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини виступила з темою «Бар’єри у роботі психолога-початківця в ЗОШ з дітьми, які мають особливі потреби».

   Приємним подарунком для учасників конференції були музичні подарунки вихованців дошкільного навчального закладу ясла-садок комбінованого типу № 25 м. Умані Черкаської області комунальної форми власності.

   По закінченню пленарного засідання робота Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА» продовжилася у роботі секцій, на яких з актуальними проблеми інклюзивної освіти в Україні та світі, практичними вирішеннями проблем, які виникають у процесі залучення дітей з особливими освітніми потребами до інклюзії, ознайомили нас науковці та студенти, які цікавляться перспективами розвитку інклюзивної освіти.

   Отже, по завершенню конференції можемо зробити висновки, що інклюзія як освітня концепція постійно розвивається, і є вкрай важливою для формування політики й стратегій, спрямованих на усунення причин і наслідків дискримінації, нерівності та виключення.

   Учасниками конференції внесені наступні пропозиції:

–        розповсюджувати результати наукових досліджень з означеної проблематики в журналах та періодичних виданнях, що входять до переліку наукометричних баз даних;

–        сприяти формуванню у громадськості толерантного ставлення до людей з особливими освітніми проблемами;

– пропонуємо при формуванні державного та місцевих бюджетів урахувати фінансування навчальних закладів і інклюзивною формою навчання;

–        організувати просвітницьку та консультативну роботу з батьками та педагогами шляхом розповсюдження відповідних довідникових, методичних посібників розроблених науковцями;

–        поглибити психолого-педагогічну підготовку майбутніх педагогів з означеної проблеми;

–        сприяти в подальшому організації та проведенню спільних науково-методичних заходів, що висвітлюватимуть підготовку майбутніх фахівців до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти.

–        сприяти розвиткові творчої ініціативи педагогічних працівників шляхом запровадження сучасних інноваційних технологій з метою формування інклюзивних компетентностей.

Друк