Всеукраїнський науково-методичний семінар «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»

23 січня 2015 року на базі факультету дошкільної та корекційної освіти відбулося засідання Всеукраїнського науково-методичного семінару «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ». 

Під час роботи семінару виступили:

 • Рогальська-Яблонська Інна Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Тема виступу: «Різновіковий колектив як мікрофактор соціалізації дітей дошкільного віку»

 •  Попиченко Світлана Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету дошкільної та корекційної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Тема виступу: «Розвиток пізнавальних  психічних процесів у дітей дошкільного віку: психолого‑педагогічний супровід»

 •  Рогальська Надія Василівна – кандидат педагогічних наук, професор кафедри дошкільної педагогіки та психології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Тема виступу: «Програмно-методичне забезпечення сучасної дошкільної освіти»

 • Степанова Тетяна Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету розвитку дитини, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Тема виступу: «Роль змісту освіти у формуванні мовної особистості дошкільника»

 • Руда Тетяна Вікторівна – викладач вищої категорії, викладач-методист, методист коледжу, Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж

Тема виступу: «Інноваційні орієнтири методичної роботи у дошкільному навчальному закладі»

 • Косенко Юля Миколаївна – кандидат педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти,   Маріупольський державний університет

Тема виступу: «Організація освітнього процесу в контексті формування у старших дошкільників ціннісного ставлення до власного здоровя»

 • Бутенко Ольга Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, заступник декана факультету дошкільної та корекційної освіти з навчальної роботи,Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Тема виступу: «Гендерний підхід: сучасний погляд на виховання дошкільників»

 • Карнаух Леся Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної педагогіки та психології, заступник декана факультету дошкільної та корекційної освіти з наукової роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Тема виступу: «Психолого-педагогічні засади гендерної соціалізації старших дошкільників»

 • Княжева Ірина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Тема виступу: «Формування змісту уявлень про соціальне здоровя дошкільників»

 • Трифонова Олена Сергіївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти факультету розвитку дитини, Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського

Тема виступу: «Формування креативно-мовленнєвої компетенції дітей старшого дошкільного віку в мовленнєво-ігрових ситуаціях»

 • Мельник Наталія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка

Тема виступу: «Формування інноваційної компетентності у майбутніх педагогів дошкільних закладів»

 

DSC_0304

DSC_0301

DSC_0300

Друк