Воєдило Ольга Вікторівна

Воєдило Ольга Вікторівна

У 2011 закінчила Уманський гуманітарний педагогічний коледж імені Т. Г. Шевченка з відзнакою за спеціальністю “Дошкільна освіта. Вчитель  англійської мови у дошкільному закладі”.

2014 р. – закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, здобула освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності “Дошкільна освіта, дошкільна педагогіка та методика, практична психологія”.

2016 р. – затвердила тему наукового дисертаційного дослідження “Виховання гендерної толерантності у дітей старшого дошкільного віку в співпраці ДНЗ та сім’ї”.

У 2017 р. – вступила до Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини на факультет іноземних мов, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівень магістра.

Із 03.09.2018 р. – викладач-стажист кафедри дошкільної освіти.