ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ

   08.12.2017 року в 211 групі, факультету дошкільної та спеціальної освіти, кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри психології та педагогіки розвитку дитини Підлипняк Іриною Юрівною було проведено відкрите заняття з дисципліни «Навчання і виховання в різновікових групах» на тему «Інноваційні технології в роботі з дітьми різновікової групи».

 

   Мета заняття полягає  у  систематизації основних педагогічних правил виховання та навчання дітей в умовах різновікової групи, з використанням інноваційних технологій; розкритті методів педагогічного керівництва навчально-виховним процесом різновікової групи;  вихованні у студентів професійної спрямованості та компетентності; підготовці та демонстрації  інноваційної  технології в роботі з дітьми різновікової групи (з наочністю на вибір).

   Відкрите заняття було побудоване у формі тренінгової інтерактивної взаємодії, супроводжувалося мультимедійними презентаціями, технологією «Займи позицію» та рольовою грою «Науковий клуб».

   

Після повідомлення теми та завдань роботи на парі, студенти по черзі висловлювали свої очікування від практичного заняття:

  «Після цього заняття я зможу…» «…пояснити особливості діяльності різновікової групи в дошкільному навчальному закладі», «…підбирати ефективні технології в роботі з різновіковою групою дітей», «…висловити власне ставлення до кожної з представлених технологій» та ін.

   Одним із найважливіших чинників мотивації активності студентів на занятті  була їхня впевненість у необхідності, корисності отриманих ними знань і вмінь у повсякденному житті, передусім у майбутньому професійному та особистому.

   Заслуговує на увагу те, що студенти показали високий рівень підготовки до заняття, вони були активними та ініціативними в обговоренні теоретичного матеріалу, разом із викладачем шукали відповіді на проблемні питання та із захопленням виконували практичні завдання та вправи. Значна увага на занятті  приділялась формуванню професійної та соціальної компетентності студентів.

   Студенти уміло оперували отриманими знаннями, аналізували, порівнювали, узагальнювали і використовували набуті знання і вміння для вирішення повсякденних педагогічних ситуацій.

   Усі викладачі факультету, які відвідали показове заняття одноголосно прийшли до висновку, що  в цілому заняття  відповідає сучасним вимогам і проведене на належному методичному та професійному рівні.

Друк