В ЗДОРОВОМУ ТІЛІ – ЗДОРОВИЙ ДУХ

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти вивчає проблеми впровадження інтегрованої та інклюзивної освіти. Викладачі кафедри забезпечують навчально-виховний процес на усіх факультетах університету за освітніми програмами. За навчальними планами для повного опанування студентами кваліфікації фахівця спеціальності 016 Спеціальна освіта передбачено широкий спектр як гуманітарних так і спеціальних дисциплін. Однією із таких є «Лікувальна фізкультура та масаж». Відомо, що фізичні вправи в оздоровчих цілях використовувалися впродовж багатьох тисячоліть. Лікувальна фізкультура має загальнотонізуючий вплив на організм. Вона сприяє виправленню анатомо-фізіологічних порушень в окремих органах, нормалізує патологічно змінені і компенсує втрачені функції, поліпшує якість рухів, виробляє і закріплює замінні навички.

Лікувальна фізкультура добре впливає на стан серцево-судинної і дихальної систем, активізує обмін речовин, зміцнює кісткову і м’язову системи, посилює збудливі і гальмівні процеси. Під впливом фізичних вправ у тканинах організму настають зміни білкового обміну з утворенням продуктів розпаду, які стимулюють тканинний обмін і, надходячи в кров, підвищують нервово-м’язовий, тонус. Лікувальна фізкультура сприяє відновленню фізіологічних функцій, уражених хворобливими процесами. Лікувальна фізкультура є засобом відновлювальної і компенсаторної терапії. З допомогою фізичних вправ можна посилити компенсаторно-пристосувальні функції організму.

В теперішній час діти ведуть малорухливий спосіб життя. Тому необхідним є те, щоб фізичні навантаження займали важливе місце у їхньому житті. Це один із найосновніших компонентів у лікуванні та профілактиці.

Крім стандартних уроків фізкультури в школі чи дитсадку, діти можуть займатись фізкультурою і вдома. Бажано щоб заняття не були примусовими, вправи повинні викликати у них позитивні емоції та зацікавлення. ЛФК може проводитись в ігровій формі.

У комплекс ЛФК входить ранкова гімнастика. Вона сприятливо впливає на організм дитини, підвищує працездатність, виробляє наполегливість та дисциплінованість. Ранкові вправи включають основні рухи, такі як: повороти голови, махи руками, ногами, ходьба, присідання, підскоки. Також додатково можна використовувати, м’ячики, палиці та інший спортивний інвентар.

Друк