Викладачі Факультету дошкільної та спеціальної освіти взяли участь у КОНФЕРЕНЦІї ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

Світова пандемія вносить зміни у всі сфери життя. Та вирішення важливих питань для забезпечення діяльності ЗВО завжди залишається першочерговим завданням. Тому конференцію трудового колективу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини було проведено на університетському майдані з дотриманням усіх протиепідемічних заходів.

Про зміни та доповнення до колективного договору Університету доповідала головний бухгалтер Олена Ареп’єва.

Голова конференції трудового колективу УДПУ імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук, доцент Дмитро Балдинюк інформував делегатів конференції про те, що через кадрові зміни в Міністерстві освіти і науки України та тривалий карантин, Статут Університету у новій редакції довгий час залишався незатвердженим. На даний час він потребує перегляду та повторного схвалення.

Делегати одноголосно схвалили Статут Університету у новій редакції і рекомендували передати на затвердження до Міністерства освіти і науки України.

Друк