В УДПУ РОЗШИРЮЮТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ НА ДОПОМОГУ СТУДЕНТАМ ОЧНОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

   В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини на платформі Moodle створено і упродовж п’яти років функціонує інформаційно-освітнє середовище для підтримки студентами очної та заочної форм навчання. Студенти мають можливість здобувати високоякісну освіту, користуючись навчально-методичним комплексом всіх навчальних дисциплін, які вони вивчають протягом усього періоду здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

   Для кращої діяльності інформаційно-освітнього середовища в університеті створено Центр дистанційного навчання, діють Положення про дистанційне навчання в УДПУ та Положення про сертифікацію ЕНК, розміщених в системі дистанційного навчання УДПУ.

   Внутрішня сертифікація електронного навчального курсу (ЕНК) здійснюється студентами, викладачами та створеною комісією. Оцінювання ЕНК ґрунтується на трьох видах експертиз: структурно-функціональної, змістовно-наукової та методичної. Враховується оцінка курсу студентами на основі анонімного анкетування «ЕНК очима студентів». Сертифікація дає змогу визначити відповідність дисциплін вимогам Міністерства освіти і науки України до електронних навчальних ресурсів.

Друк