УНІВЕРСИТЕТ АКТИВНО ПРИЙМАЄ ЗАЯВИ НА ВСТУП ВІД АБІТУРІЄНТІВ

12 липня Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини розпочав прийом заяв про вступ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (на денній та заочній формах за повним та скороченим терміном навчання) та освітнього ступеня магістра (на денній і заочній формах).

Більшість вступників цього року подає заяви в електронному вигляді через електронні кабінети, однак значною є кількість абітурієнтів, які подають до приймальної комісії документи в паперовій формі, аби скористатися правом на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у та/або квотою-1, квотою-2, підтвердити право на пільговий вступ тощо.

Приймальна комісія УДПУ звертається до абітурієнтів із проханням уважно вносити дані до електронних кабінетів, оскільки після подачі першої заяви виправити жодну інформацію не буде змоги, та правильно визначити пріоритети під час подання заяв на бюджет.

Важливо зрозуміти, що після подачі заяви змінити пріоритетність вже не можливо. Водночас, якщо заява з пріоритетом ще не зареєстрована в закладі, то вступник може її скасувати та подати нову. Але якщо заява зареєстрована, то в разі скасування вступник втрачає пріоритет без можливості його поновлення.

Загалом у 2018 році університет має 710 конкурсних пропозицій (в тому числі 335 на денній формі та 375 – на заочній). Переглянути конкурсні предмети для кожної пропозиції, а також рейтингові списки вступників можна на онлайн-платформі Вступ.ОСВІТА.UA за посиланням https://vstup.osvita.ua/r24/88/ або на сайті Вступ.інфо (http://www.vstup.info/2018/i2018i88.html#vnz).