Новини, події, оголошення

ТРЕТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПСИХОДИДАКТИКИ: ФІЛОСОФСЬКІ, ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ».

16–17 травня 2019 р. в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відбулась Третя Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти».

Організатор конференції від Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – Польсько-українська науково-дослідницька лабораторія психодидактики імені Я. А. Коменського факультету соціальної та психологічної освіти (декан − д. пед. н, доц. Кравченко О. О.), факультету дошкільної та спеціальної освіти (декан − д. пед. н, проф. Демченко І. І.).

Співорганізаторами конференції виступили: відділ дидактики Інституту педагогіки НАПН України, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Азербайджанська державна академія фізичної культури і спорту (Азербайджан), Брестський державний університет імені О. С. Пушкіна (Білорусь), Вища школа бізнесу і наук про здоров’я у м. Лодзь (Польща), Гродненський державний університет імені Янки Купали (Білорусь), Державна вища школа професійної освіти ім. проф. Станіслава Тарнавського у Тарнобжегу (Польща), ДЗО «Гродненський обласний інститут розвитку освіти» (Білорусь), Жешувський університет (Польща), Казахський національний педагогічний університет імені Абая (Казахстан), Університет Саскатчевана (Канада).

Вітальним словом відкрили науковий захід Коляда Наталя Миколаївна − доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи та європейської інтеграції, та Коберник Олександр Миколайович − доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту. Модератор конференції – Осадченко Інна Іванівна − доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, завідувач Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського. На пленарному засіданні із доповідями виступили: Скворцова Світлана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики та методики її навчання Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»; Лякішева Анна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Тарантей Лариса Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, декан Гродненського обласного інституту розвитку освіти (Республіка Білорусь); Рушкевічюте Лорета, директор Тракайськoго центру навчання дорослих; Косовскене Діана, заступник директора Тракайськoго центру навчання дорослих, Візманайте Дануте, методист Публічного інституту «Тракайський центр просвіти» (Литва). Участь у конференції взяли представники 7 закордонних та 36 вітчизняних навчальних та наукових закладів, які узагальнили ключові тенденції розвитку психодидактики в Україні та закордоном; схарактеризували сучасні методологічні підходи до сутності поняття «психодидактика»; схарактеризували психодидактичні засади концепції «Нова українська школа».

Важливою подією цього дня стало підписання угоди про співпрацю між Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини і Тракайським центром навчання дорослих та Публічним інститутом «Тракайський центр просвіти» (Литва).

Гості та учасники конференції мали можливість здійснити екскурсії університетом, до дендрологічного парку «Софіївка», водоспаду «Тризуб Посейдона» та комплексу фонтанів «Перлина Кохання».

Маємо надію на подальшу плідну співпрацю із вітчизняними та зарубіжними колегами у напрямі психодидактики.