Новини, події, оголошення

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Тенденції дошкільної освіти. Саме з таким гаслом розпочалося засідання круглого столу зі здобувачами вищої освіти, роботодавцями та викладачами факультету.

Директорка школи № 1 Кривда Вікторія наголосила на тенденціях розвитку вітчизняної системи дошкільної освіти, а саме осучаснення наукового підґрунтя змісту і процесу дошкільної освіти на засадах гуманної педагогіки з урахуванням сучасних принципів організації освіти (дитиноцентризму, природовідповідності, культуровідповідності, інтеграції, тощо). Вікторія Миколаївна окреслила найбільш значимі компетентності, яких вони потребують від випускників спеціальності 012 Дошкільна освіта. Дані пропозиції підтримала професор Іщенко Людмила зазначивши, що сучасні тенденції у дошкіллі це передумови появи класу творчої молоді, основною метою якої є прагнення до самореалізації, самовизначення та самодетермінації.

Завідувачка ЗДО № 25 Дідура Любов наголосила на забезпеченні умов у закладах дошкільної освіти для розвитку дітей із особливими освітніми потребами, зокрема, створення програмно-методичного супроводу інклюзивної освіти, розробка організаційних засад діяльності інклюзивних груп.

Здобувачка Федчик Юлія підкреслила, що у підготовці студентів спеціальності  012 Дошкільна освіта є досить визначальним аспектом для ї нього професійного зростання є їх практична діяльність.

Гарант ОС молодший бакалавр Дошкільна освіта, доцент Підлипняк Ірина підсумувала вищеозначені положення і пропозиції доповідачів і наголосила на обов’язковому врахуванні у подальшій роботі при розробці проєкту освітньо-професійної програми для майбутніх здобувачів вищої освіти.

Зустріч закінчилась жвавим обговоренням вищеназваних питань усіма учасниками зібрання та побажаннями у проведенні таких продуктивних періодичних зустрічей, які об’єднують теоретиків, практиків та здобувачів задля реалізації спільної мети.