Шановні молоді науковці, педагогічні працівники, студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

ІІІ Всеукраїнського науково‑методичного семінару

«Формування освітніх компетенцій дитини в новій редакції Базового компоненту дошкільної освіти: проблеми, розвиток, супровід»,

який відбудеться 10 березня 2015 року на базі факультету дошкільної і корекційної освіти Інституту розвитку дитини Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Тематичні напрями роботи семінару:

  • Новітні підходи до формування мовленнєвої компетенції дошкільника.
  • Формування у дітей старшого дошкільного віку здоров’язбережувальної компетенції.
  • Психолого‑педагогічний супровід формування математичної  компетенції.
  • Формування у дітей дошкільного віку соціально‑комунікативної компетенції.
  • Формування у дошкільників родинно‑побутової компетенції.
  • Формування у дошкільників природничо‑екологічної компетенції.

Інформаційний лист

Друк