СЕМІНАР-ДІЛОВА ГРА «РОЛЬ ГУВЕРНЕРА В СУЧАСНІЙ СІМ’Ї»

12 листопада 2018 року викладачем-стажистом кафедри спеціальної освіти Дичок Таїсією Петрівною під керівництвом канд..пед.наук, доц.. Бабій Інни Володимирівни було проведено семінар-ділову гру на тему «Роль гувернера в сучасній сім’ї». Метою заняття було пошук рішення проблеми виховання сучасних дітей в сім’ї у штучно створеній ситуації.

Ділова гра – це моделювання реальної діяльності у спеціально створеній проблемній ситуації. Вона є «засобом і методом підготовки та адаптації до трудової діяльності та соціальних контактів», методом активного навчання, який сприяє досягненню конкретних завдань, структурування системи ділових стосунків учасників. її конструктивними елементами є проектування реальності, конфліктність ситуації, активність учасників, відповідний психологічний клімат, між-особистісне та міжгрупове спілкування, розв’язання сформульованих на початку гри проблем.

Під час заняття студенти сформували загальні правила виховання дітей у сім’ї і оформили їх у вигляді плакату.

Друк