РОБОТА ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ НА ФАКУЛЬТЕТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

З 19 по 21 грудня 2018 року, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.12.2018 р. № 2999-л «Про проведення акредитаційної експертизи», на кафедрі спеціальної освіти факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини працювала експертна комісія у складі: Супруна Миколи Олексійовича – професора кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктора педагогічних наук, професора, голови комісії; Кабельнікової Наталії Володимирівни – доцента кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії Херсонського державного університету, кандидата педагогічних наук, доцента, члена експертної комісії. Метою роботи комісії було проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта» зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Глибокий аналіз поданих навчально-методичних матеріалів,  професійна діяльність фахівців кафедри спеціальної освіти та результати  успішності здобувачів вищої освіти дозволив експертній комісії зробити висновки, про те, що підготовка майбутніх логопедів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відповідає встановленим вимогам до названих рівнів навчальної підготовки і забезпечує державну гарантію якості освіти.

 

Друк