РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР ДЛЯ НАУКОВЦІВ, ВИКЛАДАЧІВ, ПРАКТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ І СТУДЕНТІВ «ПСИХОЛІНГВІСТИКА В СУЧАСНОМУ СВІТІ»

27 вересня 2018 року відбувся Регіональний науково-методичний семінар для науковців, викладачів, практичних працівників і студентів «Психолінгвістика в сучасному світі», організований кафедрою психології та педагогіки розвитку дитини.

Основними напрямами роботи семінару були:

  1. Актуальні проблеми мовленнєвого та комунікативного розвитку дітей;
  2. Психолінгвістичні аспекти розвитку дошкільників;
  3. Психолінгвістичні та лінгвопсихологічні технології формування мовленнєвої діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;
  4. Проблеми соціальної комунікації.

     Мета семінару – визначення актуальних проблем мовленнєвого та комунікативного розвитку дітей та формування мовленнєвої діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з використанням психолінгвістичних та лінгвопсихологічних технологій.

Виступаючі пленарного засідання:

     Іщенко Л. В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Тема виступу: «Організація мовленнєво-комунікативного розвитку старших дошкільників та першокласників»

 

      Мельникова О. М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Тема виступу: «Особливості соціальної комунікації як чинника формування комунікативного середовища ЗДО»

     Карнаух Л. П. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Тема виступу: «Проблеми соціальної комунікації дітей дошкільного віку в умовах впливу ЗМІ»

      Підлипняк І. Ю. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Тема виступу: «Психолінгвістичні підходи щодо формування в старших дошкільників мовленнєвих навичок і вмінь будувати міркування»

 

      Дука Т. М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Тема виступу«Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку засобами сучасних лінгвопсихологічних технологій»

      Кравчук Н. П. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Тема виступу«Диференційний аналіз мовленнєвого та комунікативного розвитку дітей старшого дошкільного віку»

      Учасники семінару під час своїх виступів відмічали, що комунікативний розвиток та формування мовленнєвої діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з використанням психолінгвістичних та лінгвопсихологічних технологій є актуальною проблемою сучасної освіти.

Друк