Про лабораторію

Про лабораторію

Науково-дослідна лабораторія інклюзивної педагогіки є структурним підрозділом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Метою створення і діяльності лабораторії є здійснення наукової, навчально-методичної, практико зорієнтованої, громадської роботи у сфері спеціальної та інклюзивної освіти.

Основними цілями діяльності науково-дослідної лабораторії є пошук оптимальних рішень і підходів щодо розв’язання актуальних проблем спеціальної та інклюзивної освіти, забезпечення ефективної підготовки та перепідготовки професорського-викладацького складу університету та майбутніх педагогічних фахівців закладів спеціальної освіти, дошкільної, загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням до професійної діяльності в умовах інклюзивного освітнього простору.

Досягнення цілей полягає у вирішенні наступних задач:

 • формування готовності професорського-викладацького складу, здобувачів вищої освіти, різнопрофільних фахівців закладів освіти до професійної діяльності в умовах інклюзивного освітнього простору;
 • вивчення й узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду теорії і практики інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами, професійної підготовки та перепідготовки різнопрофільних фахівців на засадах інклюзивного підходу;
 • визначення стратегії модернізації системи спеціальної освіти у напрямі підготовки різнопрофільних фахівців до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища;
 • організація і проведення наукових заходів з метою поширення й апробації результатів наукових розвідок з питань впровадження інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • підготовка та проведення ґрунтовних досліджень із проблем упровадження та розвитку спеціальної та інклюзивної освіти, підготовки майбутніх педагогічних фахівців до професійної діяльності в умовах інклюзивного освітнього простору; координація наукової діяльності здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів, обмін результатами дослідницької роботи зі спорідненими освітніми і науковими установами;
 • створення експериментальних науково-дослідних майданчиків на базі спеціальних та інклюзивних закладів освіти з метою проведення наукових досліджень та апробації отриманих результатів; вивчення сучасних інклюзивних освітніх практик;
 • розробка та впровадження в освітній процес закладу вищої освіти дисциплін за вибором та факультативних міждисциплінарних курсів із теоретичних і практичних проблем освітньої, розвиткової, корекційної, терапевтичної, реабілітаційної роботи з особами з особливими освітніми потребами;
 • удосконалення освітніх програм у напрямі практико зорієнтованого аспекту, враховуючи інноваційні процеси, що почалися з модернізації освіти; введення в дію нових нормативно-правових положень, що змінюють алгоритм співпраці закладів освіти;
 • удосконалення системи організаційно-методичної, консультативно-роз’яснювальної роботи серед педагогічних фахівців, батьків, громадськості шляхом створення інформаційної, наукової, навчально-методичної бази з проблем інклюзивної та спеціальної освіти.

Співпраця

з державними структурами, науковими установами та закладами освіти

 

Науково-дослідна лабораторія «Інклюзивної педагогіки» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини має досвід плідної співпраці з науковими і освітніми інституціями як України, так і закордону, що засвідчено підписанням угод про спільну діяльність та партнерство у рамках проведення науково-пошукових, консультаційних, просвітницьких та інформаційних заходів:

 1. Інститут Європейської Культури в Гнєзно (Польща).
 2. Краківський педагогічний університет (Польща).
 3. Природничо-гуманітарний університет в Сєдльце (Польща).
 4. Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.
 5. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.
 6. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.
 7. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
 8. Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка.
 9. КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».
 10. Комунальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледжем ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради».
 11. Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».
 12. Заклади освіти: ДНЗ ясла-садок комбінованого типу №25 м. Умань, ДНЗ ясла-садок комбінованого типу №30 м. Умань, ДНЗ ясла-садок комбінованого типу №8 м. Умань, ДНЗ №632 Печерського району м. Київ, КЗ Бабанська спеціальна ЗОШ інтернат, КЗ Уманський навчально-реабілітаційний центер Черкаської обласної ради, КУ Інклюзивно-ресурсний центер. Уманської міської ради, КУ Інклюзивно-ресурсний центр Смолінської селищної ради, КУ Інклюзивно-ресурсний центр Гайсинської міської ради, КУ Інклюзивно-ресурсний центр. Добровеличківської селищньої ради Кіровоградської області, Комунальна установа Інклюзивно-ресурсний центр Ладижинської міської ради, Ладижинська спеціальна ЗОШ інтернат, Ладижинський ЗДО Зірочка.

 

Форми наукової роботи

Члени науково-дослідної лабораторії постійно беруть участь в організації та проведенні вітчизняних та міжнародних конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів на інших науково-методичних заходів.

2020-2021 роки

Організовано та проведено: I Міжнародну науково-практичну конференцію «Імплементація концепції інклюзивної освіти: проблеми та перспективи» (онлайн-конференція) (07-08 жовтня 2020 р.); Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Формування здоров’язберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, супровід» (22 жовтня 2020 ррегіональний науково-практичний семінар на тему: «Нетрадиційні методи терапії в логопедичній роботі» (12 листопада 2020 р.); Всеукраїнську науково-практична конференція «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (25 березня 2021 р.).

Члени лабораторії взяли участь: у VI Міжнародній науково-практичній конференції «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі» присвяченій 15-річчю заснування кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (онлайн-конференція) (25 листопада 2020 р.); у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні Проблеми обдарованості особистості») (20-21 травня 2021 р.).

2022 рік

Організовано та проведено: коуч-тренінг «Методичний супровід процесу реалізації освітніх програм» спеціальності 016 Спеціальна освіта у відповідності до нормативно-правових положень, що стосуються порядку організації інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах дошкільної, загальної середньої освіти (до тренінгу були залучені гаранти освітніх програм, члени проєктних груп, викладачі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, стейкхолдери, представники студенства (18 січня 2022 р.); круглий стіл присвячений спільному обговоренню асистентами вчителів інклюзивних класів міста Умані, Уманського району та прилеглих йому регіонів ключових змін в організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти (18 лютого 2022 р.); засідання членів лабораторії з метою обговорення результатів наукових розвідок з проблемних питань впровадження інклюзивного навчання в Україні у воєнний час (15 червня 2022); зустріч-консультацію з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої освіти з метою вирішення актуальних проблем впровадження інклюзивного навчання в умовах воєнного стану (06 жовтня 2022 р.); круглий стіл «Результати наукових розвідок з проблемних питань розвитку спеціальної освіти в Україні» (14 листопада 2022 р.).

Члени лабораторії взяли участь: у Міжнародному науково-практичному симпозіумі «Освіта, наука та культура України в світі: мобільність, глобалізація, інклюзія» (Україна, Міжнародний інститут інклюзії 23-24 серпня 2022 р.); у II науково-практичній конференції Української академії дитячої інвалідності «Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженнями життєдіяльності» (21-22 вересня 2022 р.);

2023 рік

За звітній період науковці лабораторії інклюзивної педагогіки: організували та провели Регіональний науково-практичний семінар «Діяльність інклюзивно-ресурсних центрів в умовах воєнного стану» (лютий 2023); організували та провели Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (30-31 березня 2023р.); провели обговорення нормативно-правових положень у галузі спеціальної та інклюзивної освіти з асистентами вихователів інклюзивних груп закладів дошкільної освіти з інклюзивним навчанням (квітень 2023 р.); організували та провели круглий стіл «Національна стратегія розвитку інклюзивної освіти на 2020-2030 роки» (травень 2023), засідання членів лабораторії з метою обговорення результатів наукових розвідок з проблемних питань розвитку інклюзивної освіти в Україні. (червень 2023 р.). Члени лабораторії взяли участь у навчальному семінарі «Супервізії з американськими професорами: Ехололія та обробка гештальт мови» (25 травня 2023 р., м. Івано-Франківськ); у VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» (31 травня 2023 р., м. Умань); провели обговорення з членами лабораторії сучасних нормативно-правових документів у галузі спеціальної та інклюзивної освіти (вересень, 2023 р.); взяли участь в VІ Науково-практичній конференції ГО «Українська Академія Дитячої Інвалідності», яка проходила в онлайн форматі (20-21 вересня 2023 р.); взяли участь у Коуч-тренінгу «Колективна взаємодія фахівців ІРЦ та науково-педагогічних працівників кафедри спеціальної та інклюзивної освіти УДПУ ім. Павла Тичини» (28 вересня 2023 р.); взяли участь у спільному обговоренні актуальних проблем в освіті дітей з особливими освітніми потребами в умовах воєнного стану з педагогічними працівниками міста Умані та фахівцями Уманського інклюзивного освітнього хабу «Черкащани» (04 жовтня 2023 р.); взяли участь як слухачі у VII науково-практичній конференції «Медико-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами» (ГО «Українська Академія Дитячої Інвалідності» 30 листопада 2023 р.)

Керівником науково-дослідної лабораторії було надано рецензії: на освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 016 Спеціальна освіта у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка; на освітньо-професійну програму підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 016.02 Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка.

03 листопада 2023 року за ініціативи керівника науково-дослідної лабораторії було укладено угоду про співпрацю між Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини та Комунальною установою «Інклюзивно-ресурсний центр» Кодимської міської ради Одеської ради.

Членами лабораторії за звітний період видано 1 статтю у закордонних виданнях; 2 статті у фахових виданнях України (категорія Б); 20 тез на всеукраїнських конференціях; Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки за матеріалами 9-ої Всеукр. наук.-практ. конф. (30-31 березня 2023 р.)