ПРО КАФЕДРУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Кафедра дошкільної педагогіки і психології створена у 1993 році. Ініціатором створення кафедри став доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України (на той час ректор Університету) світлої пам’яті Володимир Кузь, який і очолив її. З перших років роботи кафедри були створені міцні традиції постійного наукового пошуку, нових підходів у викладанні, у розробці сучасних технологій підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти.

У 2016 році кафедра, пройшовши реформацію, отримала назву дошкільної освіти. Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 12 науково-педагогічних працівників, серед них: 3 доктори наук, професори (Кушнір В.М., Семчук С.І., Гаврилюк С.М.); 4 кандидати наук, доценти (Скрипник Н.І., Попиченко С.С., Залізняк А.М. Поліщук О.В.; 5 викладачів Гарбар С.В., Нікітенко А.С., Миколайко І.Г., Семчук Б.І., Кривда В.С.). Викладачі кафедри забезпечують викладання психолого-педагогічних дисциплін на факультеті дошкільної та спеціальної освіти.

Очолює кафедру – доктор педагогічних наук, професор Кушнір В.М.

Гордістю кафедри є кандидат педагогічних наук, доцент, народна майстриня декоративного розпису Олена Василівна Поліщук, роботи якої відомі не лише в Україні, а й далеко за її межами.

З метою ознайомлення жителів інших країн із українським декоративним розписом, його символікою та значенням Олена Василівна неодноразово представляла свій науковий і творчий доробок на міжнародних виставках (лекції, презентації, виступи на місцевому телебаченні).

Про престиж кафедри дошкільної освіти факультету дошкільної та спеціальної освіти свідчить факт працевлаштування її випускників. Майже всі фахівці дошкільної освіти міста та регіону – випускники Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Друк