ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НА ФАКУЛЬТЕТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Курси підвищення кваліфікації є частиною неперервної педагогічної освіти. На курсах удосконалюють професійні навички шляхом поглиблення, розширення, оновлення знань, компетентностей на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

17 лютого 2020 року розпочинають роботу курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників зі спеціальності 012 Дошкільна освіта на факультеті дошкільної та спеціальної освіти, в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Слухачів привітали з початком роботи курсів заступник декана з навчальної роботи, к. п. н., доц. Бутенко Ольга Григорівна,  відповідальна за курси підвищення кваліфікації на факультеті, к. п. н., доц. Мельникова Ольга Миколаївна.

Під час проведення організаційних зборів слухачів курсів підвищення кваліфікації ознайомили з матеріально-технічною базою факультету, професорсько-викладацьким складом та особливостями роботи курсів.

В межах проведення зборів слухачі мали можливість висловити своє бачення щодо нагальних питань у сфері дошкільної освіти.

Бажаємо слухачам курсів підвищення кваліфікації плідної роботи, нових досягнень та високого рівня педагогічної майстерності і компетентності для подальшого професійного зростання.

Друк