НАВЧАЛЬНИЙ РІК РОЗПОЧАТО ЛЕКЦІЄЮ “МОЯ УКРАЇНА – У СВІТІ ЄДИНА”

Моя Україна – у світі єдина

Перша лекція: доц. Поліщук О.В.

Мета: Сприяти формуванню національно-патріотичних почуттів слухачів.

   У ході лекції увага студентів спрямовувалася на історичні віхи формування української державності, на її світовий авторитет, досягнення у формуванні духовних цінностей українського народу засобами мистецтва. Зокрема, було детально розглянуто історію виникнення та символічне значення декоративних розписів Черкащини. Продемонстровано зразки настінних розписів Черкащини 1920-1930 р. Лекція супроводжувалася низкою поетичних творів автора та методичними рекомендаціями, щодо творчого використання національної спадщини у роботі з дітьми. Захід проведено на високому науково-методичному рівні.