Новини, події, оголошення

ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА ТА ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД: МОН ПРОПОНУЄ ОНОВИТИ БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт Базового компонента дошкільної освіти. В документі описані цінності та принципи дошкільної освіти, вимоги до організації освітнього процесу та компетентності, якими оволодіє дитина до початку навчання у школі. Зауваження та пропозиції до проєкту можна направляти до 26 листопада 2020 року.

«Базовий компонент дошкільної освіти, який запропоновано до громадського обговорення, орієнтований на запит українського суспільства щодо забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою та на світові засади якісного дошкілля. Документ наголошує на особистісно орієнтованому підході до розвитку дошкільнят, зокрема й дітей з особливими освітніми потребами, та на важливості співпраці закладів дошкільної освіти, батьків й держави. Якісна та доступна дошкільна освіта – пріоритет для МОН, а оновлений Базовий компонент стане ще одним кроком до досягнення цієї мети», – зазначив т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Базовий компонент дошкільної освіти визначає цінності, на яких має ґрунтуватись освітній процес в дитячих садках, зокрема:

  • визнання самоцінності дошкільного дитинства, його потенціалу та особливої ролі в розвитку особистості;
  • щасливе проживання дитиною дошкільного дитинства як передумова її повноцінного розвитку та подальшої самореалізації у житті;
  • повага до дитини, особливостей її розвитку та індивідуального досвіду;
  • зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я дитини;
  • цінування життя і благополуччя як вміння цінувати, дорожити, плекати, підтримувати та створювати безпечні умови для себе та інших, створення умов безпечного середовища у природному, предметному та соціальному оточенні;
  • розвиток творчих задатків, здібностей, талантів дітей;
  • збереження традицій національного досвіду сімейного та суспільного виховання для збагачення культурного потенціалу взаємодії між поколіннями.

У документі також сформульовано роль вихователя як фасилітатора – фахівця, який передусім стимулює процес розвитку людини, створює для цього атмосферу психологічної підтримки, середовище інтелектуального й емоційного благополуччя. Відповідно до цієї ідеї і має відбуватись професійне навчання педагогів.

Відповідно до проєкту Базового компонента дошкільна освіта має сприяти формуванню у дітей компетентностей, необхідних для життя та подальшого навчання. Серед них є ігрова, рухова і здоров’язбережувальна, предметно-практична та технологічна, сенсорно-пізнавальна, логіко-математична та дослідницька, природничо-екологічна з життєвими навичками сталого розвитку, особистісна, соціально-громадянська, комунікативно-мовленнєва, літературно-художня, мистецька (художньо-продуктивна, музична, театралізована) компетентності.