Педагогічна практика – важливий компонент професійного зростання майбутніх педагогів та основний засіб професійного самовизначення студентів

Педагогічна практика студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта факультету дошкільної та спеціальної освіти, кафедри спеціальної та інклюзивної освіти УДПУ імені Павла Тичини проводиться у базових закладах дошкільної освіти  (у групах з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення, загальним недорозвитком мовлення, заїканням, з порушенням зору, слуху та ін.), закладах загальної середньої освіти (інклюзивні класи, логопункти), спеціальних закладах освіти (навчально-реабілітаційні центри, інклюзивно-ресурсні центри, школи-інтернат).

Навчальні та виробничі педагогічні практики (логопедична, за спеціалізацією) передбачають можливості для самостійної педагогічної діяльності студентів, прояву їх творчого потенціалу, стимулює зв’язок цієї діяльності з науково-дослідницькою роботою, професійною освітою, самоосвітою, а також використання нових технологій у роботі з дітьми та ґрунтовної підготовки до самостійної педагогічної діяльності.

Вже стало традицією проводити практичні заняття для здобуття професійних умінь і навиків студента-практиканта: логопеда, реабілітолога психолого-педагогічної реабілітації, психолога (спеціального) на базах навчально-реабілітаційних центрів міста Умані.

Подальше підвищення ефективності практичної підготовки студентів спеціальної освіти на сучасному етапі здійснюється за декількома напрямками:

  1.  Побудова якісно нових відносин з базами практики
  2. Посилення соціально-психологічного аспекту практичної підготовки

Сучасна практична підготовка студентів педагогічного університету є важливою ланкою підготовки фахівців у системі вищої освіти. У ході практики не тільки закріплюються та поглиблюються теоретичні знання, яких набули студенти у закладі вищої освіти, а й виробляються навички та вміння педагогічної роботи.

Друк