Ознайомлювальна практика в ДНЗ

Практична підготовка студентів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст і має на меті набуття студентами професійних вмінь та практичних навичок.

Ознайомлювальна практика в ДНЗ та закладах для дітей з особливими потребами розрахована на студентів 2 курсу 4 групи (3 семестр) факультету дошкільної та корекційної освіти галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовку 6.010105 Корекційна освіта (логопедія) освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Ця практика спрямована на вивчення мети, змісту, методів і форм педагогічного процесу, спрямована на поглиблення теоретичної підготовки студентів до управлінської діяльності у групі дітей з особливими потребами.

[nggallery id=21]

Друк