ОСВОЄННЯ ЗРАЗКІВ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО МИСТЕЦТВА

У процесі вивчення курсу дисципліни «Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва» студенти долучаються до практичного освоєння зразків вітчизняного та зарубіжного мистецтва

У ході підготовки доповідей, рефератів та виконання індивідуальних навчально- дослідних завдань студенти отримують відповідні консультації викладачів (доц. О. В. Поліщук, викладач О. В. Воєдило), наукових працівників Уманського краєзнавчого музею та мистецтвознавців Уманського художнього музею (Т. І. Гай, В. П. Коробань).

Прилучення студентів до зразків образотворчого мистецтва дає можливість їм осягнути зміст взаємовпливових чинників розвитку особистості в образотворчій діяльності – культури, мистецтва і освіти.

Студенти 32 групи Педагогічного факультету оволодівали знаннями щодо педагогічних технологій супроводу процесу ознайомлення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку із різними видами і жанрами образотворчого мистецтва.

Друк