онлайн-тренінг «Я в конфліктних ситуаціях»

22 жовтня 2020 року для студентів освітнього ступеня молодший бакалавр Колісник Людмилою Василівною був проведений онлайн-тренінг «Я в конфліктних ситуаціях».

 Метою заходу було поглиблення знань студентів про конфлікти; формування вміння конструктивно вирішувати конфліктні ситуації, поважати особистість кожної людини; розвиток професійної рефлексії; формування позитивного психологічного клімату у колективі; поширення культури мирного вирішення конфліктів серед молоді.

Проблема конфлікту та його вирішення завжди актуальна для будь-якого суспільства. На жаль, конфлікт – це реальність, з якою ми зіштовхуємося майже щодня. Зокрема у студентському колективі налагодження дружніх взаємовідносин та толерантне вирішення конфліктних ситуацій є важливим для формування подальших професійних відносин.

  Під час тренінгу було проаналізовано типи конфліктів та шляхи їх подолання. Вправа «Мозковий штурм» активізувала роботу студентів, усі охочі активно висловлювали свою думку. Студенти відобразили своє бачення поняття «конфлікт» через вправу «Психомалюнок»: «Я – для інших»; «Я – для себе». яка сприяла розвитку образного мислення учасників.

Друк