ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

   

   Відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», статті 21-24-КЗпП України та на підставі Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та укладання з ними трудових договорів (контрактів).

   Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини оголошує конкурс на заміщення посад:

 • завідувача кафедри  професійної освіти та технологій за профілями;
 • завідувача кафедри  спортивних дисциплін;
 • доцента кафедри теорії початкового навчання – 1 ставка;
 • доцента кафедри виховних технологій та педагогічної творчості – 1 ставка;
 • викладача кафедри теорії і методики фізичного виховання – 2 ставки та 0,25 ставки;
 • викладача кафедри медико-біологічних основ фізичної культури – 1 ставка;
 • викладача кафедри спортивних дисциплін – 1 ставка та 0,5 ставки;
 • старшого викладача кафедри музикознавства та вокально-хорових дисциплін – 1 ставка;
 • викладача кафедри музикознавства та вокально-хорових дисциплін – 2 ставки;
 • викладача кафедри інструментального виконавства – 1 ставка та 0,5 ставки;
 • викладача кафедри хореографії та художньої культури – 1 ставка;
 • викладача кафедри образотворчого мистецтва – 1 ставка;
 • професора кафедри психології – 1 ставка;
 • доцента кафедри психології – 1 ставка та 0,5 ставки;
 • викладача кафедри психології – 2 ставки та 0,5 ставки;
 • доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи – 1 ставка;
 • старшого викладача кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи – 4 ставки та 0,5 ставки;
 • викладача кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи – 2 ставки та 0,75 ставки;
 • професора кафедри педагогіки та освітнього менеджменту – 1 ставка;
 • доцента кафедри педагогіки та освітнього менеджменту – 1 ставка;
 • професора кафедри дошкільної освіти – 3 ставки;
 • старшого викладача кафедри спеціальної освіти – 2 ставки;
 • викладача кафедри спеціальної освіти – 1 ставки та 0,5 ставки;
 • викладача кафедри вищої математики та методики навчання математики – 1 ставка та 0,5 ставки;
 • викладача інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій – 1 ставка;
 • старшого викладача кафедри біології та методики її навчання – 1 ставка;
 • старшого викладача кафедри географії та методики її навчання – 1 ставка;
 • викладача кафедри географії та методики її навчання – 1 ставка;
 • доцента кафедри хімії, екології та методики їх навчання – 1 ставка;
 • викладача кафедри хімії, екології та методики їх навчання – 1 ставка;
 • доцента кафедри технологічної освіти – 1 ставка;
 • старшого викладача кафедри технологічної освіти – 1 ставка;
 • викладача кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності – 2 ставки;
 • доцента кафедри професійної освіти та технологій за профілями – 1 ставка;
 • старшого викладача кафедри української літератури, українознавства та методики її навчання – 2 ставки;
 • викладача кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури – 1 ставка;
 • викладача кафедри практичного мовознавства – 0,5 ставки;
 • викладача кафедри англійської мови та методики її навчання – 3 ставки;
 • доцента кафедри теорії та практики іноземних мов – 0,5 ставки;
 • старшого викладача кафедри теорії та практики іноземних мов – 1 ставка;
 • викладача кафедри теорії та практики іноземних мов – 0,75 ставки;
 • старшого викладача кафедри іноземних мов – 0,5 ставки;
 • викладача кафедри іноземних мов – 5 ставок;
 • доцента кафедри історії України – 1ставка та 0,5 ставки;
 • викладача кафедри історії України – 0,75 ставки;
 • викладача кафедри всесвітньої історії та методик навчання – 3 ставки;
 • доцента кафедри філософії та суспільних дисциплін – 2 ставки;
 • викладача кафедри філософії та суспільних дисциплін – 0,5 ставки;
 • професора кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки – 1 ставка;
 • старшого викладача кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки – 1 ставка;
 • викладача кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки – 2 ставки;
 • доцента кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом – 1 ставка;
 • старшого викладача кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом – 1 ставка;
 • викладача кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом – 2ставки та 0,75 ставки;
 • професора кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи – 1 ставка;
 • викладача кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи – 0,5 ставки;
 • доцента кафедри економіки та соціально-поведінкових наук – 0,5 ставки;
 • директора бібліотеки – 1 ставка.

   Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади науково-педагогічних працівників, направляє нижченаведені документи поштою або подає особисто до відділу кадрів Університету:

 • заяву про участь у конкурсі, написану власноруч. Водночас, у заяві  претендент повинен зазначити інформацію про те, що він ознайомлений із Положенням про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 • особистий листок з обліку кадрів та власноруч написану автобіографію (для осіб, які не працюють в Університеті);
 • копію трудової книжки (для осіб, які не працюють в Університеті), засвідчену нотаріально або у відділі кадрів;
 • копію паспорта громадянина України (с. 1, 2, 3, 10, 11) та ідентифікаційного номера (для осіб, які не працюють в Університеті);
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання (завірені нотаріально або відділом кадрів Університету);
 • список опублікованих наукових праць, підписаний кандидатом та вченим секретарем Університету, підпис якого засвідчується печаткою Університету;
 • згоду на обробку персональних даних;
 • медичну довідку про стан здоров’я (для осіб, які не працюють в Університеті);
 • звіт про навчально-методичну, виховну, науково-дослідницьку, організаційну та профорієнтаційну роботу за попередній період (для осіб, які працюють в Університеті);
 • програму (проект) розвитку структурного підрозділу (кафедри, факультету/інституту) для кандидатів на посади: завідувача кафедри, декана факультету (директора навчально-наукового інституту);
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465 (видана не пізніше 12 місяців до дати подання документів для участі у конкурсному відборі).

   Умови проведення конкурсу, вимоги до претендентів викладенні у Положенні про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з яким можна ознайомитися за посиланням.

   Термін подання заяв на участь у конкурсі – 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

   Адреса: м. Умань, вул. Садова, 2, тел.: (04744) 4-02-07

Друк