ОГОЛОШЕННЯ!

На засіданні спеціалізованої вченої ради К 74.053.02

в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (зал засідань) відбудуться захисти дисертаційних досліджень

27 грудня 2017 року 11.00 год.

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання

Лі Цзиці

Виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів в освітньому середовищі університету

 

Науковий керівник Чернуха Надія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки (Київський університет імені Тараса Шевченка).
Офіційні опоненти: Сопівник Руслан Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Бєляєва Наталія Вячеславівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка).

27 грудня 2017 року 13.00 год.

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання

Лю Сіньтін

Виховання естетичної культури майбутніх хореографів у позааудиторній діяльності університету

 

Науковий керівник Тернопільська Валентина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії педагогіки (Київський університет імені Бориса Грінченка).
Офіційні опоненти: Кузь Володимир Григорович, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини); Петько Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради К 74.053.02

в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (зал засідань) відбудуться захисти дисертаційних досліджень

28 грудня 2017 року 11.00 год.

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання

Костащук Оксана Іванівна Виховання професійної честі у майбутніх учителів
 Науковий керівник  Іванчук Марія Георгіївна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та методики початкової освіти, завідувач науково-методичного відділу моніторингу та системи внутрішнього забезпечення якості підготовки фахівців (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).
Офіційні опоненти: Васянович Григорій Петрович, доктор педагогічних наук, професор; професор кафедри гуманітарних дисциплін і соціальної роботи (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності); Гаряча Світлана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук; завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту (КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»).

28 грудня 2017 року 13.00 год.

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання

Кушнір Антоніна Олександрівна Виховання краси вчинку студентів в освітньому середовищі університету
Науковий керівник Сопівник Руслан Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки (Національний університет біоресурсів і природокористування України).
Офіційні опоненти: Осадченко Інна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини); Антоненко Тетяна Леонардівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля).
Друк