ОГОЛОШЕННЯ

   На засіданні спеціалізованої вченої ради К 74.053.02 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (зал засідань) відбудуться захисти дисертаційних досліджень

    01 грудня 2017 року 11.00 год.

   на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання

 

Барбінова Алла Володимирівна Виховання сімейних цінностей учнів у навчально-виховному процесі професійно-технічних навчальних закладів
Науковий керівник член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Гриньова Марина Вікторівна, Полтавський національний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка, професор кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Алєксєєнко Тетяна Федорівна, Інститут проблем виховання НАПН України, завідувач лабораторії соціальної педагогіки; кандидат педагогічних наук, доцент Яценко Ліана Вікторівна, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», декан факультету педагогіки та психології

 

 

   01 грудня 2017 року 13.00 год.

   на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

   зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання

 

Свиридюк Ольга Володимирівна Полікультурне виховання в шкільній освіті Канади
Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Кочубей Тетяна Дмитрівна, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Руснак Іван Степанович, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, завідувач кафедри іноземних мов; кандидат педагогічних наук Дрозд Олена Володимирівна, Миколаївський національний університет
імені В.О. Сухомлинського, старший викладач кафедри педагогіки та загальної психології
Друк