Обговорюємо освітні програми зі спеціальності 012 Дошкільна освіта з роботодавцями міста та громадськістю

Задля забезпечення якості підготовки фахівців дошкільної освіти, внесення необхідних коректив у програмні результати навчання та реагування на потреби ринку  на факультеті дошкільної та спеціальної освіти періодично обговорюються  діючі освітні програми зі спеціальності 012 Дошкільна освіта бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти з  роботодавцями та громадськістю міста.

У лютому 2021 року на кафедрі дошкільної освіти  було проведено спільне засідання членів кафедри з роботодавцями та громадськістю міста.  Були присутні Бурлаченко С.Ю – завідувач ЗДО №15, Матяш Н. О. – завідувач ЗДО №3, Дідура В. В. – завідувач ЗДО№ 25, Абрамовська В.В. –завідувач ЗДО № 28, Русява Н. О. – завідувач ЗДО № 9.

Завідувач кафедри дошкільної освіти, гарант освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти  Кушнір Валентина Миколаївна акцентувала увагу  учасників на особливості співпраці викладачів кафедри, гарантів освітніх програм з роботодавцями та громадськістю щодо покращення підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти.

Завідувач ЗДО №15 м. Умані Бурлаченко С.Ю  при обговоренні практичної підготовки здобувачів освіти зазначила про важливість формування  управлінських компетентностей у майбутніх магістрів дошкільної освіти, їх обізнаність у питаннях внутрішнього аудиту, планування та роботи із кадрами.

Завідувач ЗДО № 28 Абрамовська В.В.  відмітила потребу формування у майбутніх фахівців дошкільної освіти компетенцій із інклюзивної освіти, оскільки у закладах дошкільної освіти є вихованці із особливими освітніми потребами.

Завідувач   Дідура Л. О. внесла пропозицію у рамках співпраці  обговорити зміни, що відбулися у новій редакції Базового компоненту дошкільної освіти та пріоритетих завданнях у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти.

Гарант освітньо-професійної  програми 012 Гаврилюк С.С. подякувала за тісну співпрацю всіх учасників, наголосила на відкритості  до тісної взаємодії задля удосконалення підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти.

Розробник Освітньо-професійної програми  «Дошкільна освіта» Дудник Н.А. представила результати взаємодії зі стейкхолдерами.  Відмітила, що така співпраця відбувається у рамках організації освітнього процесу, зокрема  участі практиків у освітньому процесі підготовки здобувачів, систематичному обговоренні діючих та розробленні нових освітніх програм, врахуванні пропозицій стейкхолдерів, щодо покращення якості підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти,  їх участі в опитуванні та оцінюванні якості практичних умінь здобувачів вищої освіти при проходженні педагогічної практики.

Друк