Нові ролі фахівців дошкільної освіти

 

          Реалії сьогодення вимагають нових підходів до роботи педагогічних кадрів, які  постійно удосконалюючись, розвивають і збагачують свою професійну компетентність.

           Фахівці дошкільної освіти свідомо повинні йти в ногу з сучасністю. Вони мають бути активними, комунікабельними, динамічними, вольовими, впевненими в собі, толерантними, високо компетентними і творчими.

             Визначальною рисою сьогодення є стрімкий технологічний прогрес. Сучасні діти працюватимуть у світі, який ми не в змозі детально передбачити, бо швидкість змін зростає.

             Відповідно до функцій фахівця дошкільної освіти змінюються і його ролі в освітньому процесі. Нова українська школа потребує нового фахівця дошкільної освіти, який може стати агентом змін, тьютором, фасилітатором, коучем, модератором.

         Саме з цих актуальних питань сьогодення   відбувалися практичні заняття, семінари, обмін досвідом зі слухачами курсів зі спеціальності Дошкільна освіта.

            Зокрема цікавими для слухачів видалися такі теми як «Основні принципи концепції «Нова українська школа» та особливості роботи за новими державними освітніми стандартами», «Психолого-педагогічний супровід дитини в освітній інклюзії», «Основи профілактики професійної деформації та емоційного вигорання педагога», «Основи моделювання комп’ютерно-розвивального середовища в ЗДО», «Сучасні підходи до застосування хореографії в практиці ЗДО», «Інноваційні педагогічні технології у сучасній системі фізичного виховання дошкільників», «Технології адаптивного фізичного виховання дітей дошкільного віку» та ін.

           Бажаємо нашим слухачам подальших успіхів, кар’єрного зростання!

 

 

 

Автор: Мельникова О.М.

Друк