НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ УДПУ

   Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини є лідером вищої освіти в регіоні.  Платформа навчального закладу ясна і зрозуміла: іти в ногу з часом, у своїй роботі обирати загальнонаціональні вектори розвитку.

   Університет займає активну позицію у встановленні та розширенні зв’язків із закордонними закладами освіти, науки та культури, керуючись нормативними документами та приписами («Стратегіями інтеграції України до Європейського Союзу», Законом «Про вищу освіту»   (2015 р.), Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність (2015 р.)), програмою міжнародних досліджень та інновацій «Горизонт – 2020», статутом університету.

   УДПУ імені Павла Тичини має довгу і тривалу співпрацю з польськими навчальними закладами. Зокрема, з такими закладами як: Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові, Вища школа професійної освіти імені Іпполіта Цегельського, Інститут Європейської культури в Гнєзно, Університет імені Адама Міцкевича в Познані, Поморська Академія в Слупську, Вища Лінгвістична школа в Ченстохові, Державна вища школа професійної освіти імені Я. А. Коменського  та інші.

   Нові можливості відкрилися для вишу із запровадженням безвізового режиму для громадян України. За останній рік укладено близько 10 угод про співпрацю з польськими навчальними закладами. В 2016–2017 навчальному році 54 студенти УДПУ мали можливість навчатися за програмою подвійного диплому, а 87 викладачів та аспірантів університету пройшли стажування та підвищили свою кваліфікацію в партнерських навчальних закладах Польщі.

   У червні 2017 року адміністрація університету на запрошення ректора  відвідала Природничо-гуманітарний університет в Сєдльце (Республіка Польща), погодила умови та підписала угоду про співпрацю. (Природничо-гуманітарний університет в Сєдьце – це сучасний державний університет з традицією від 1969 року, надає можливість отримання наукового ступеню у 22 різних напрямках з більш ніж 50 спеціальностей, починаючи від гуманітарних, природничих і точних наук для досліджень в управлінській галузі знань).

  Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини та Природничо-гуманітарний університет в Сєдльце домовилися про співпрацю, яка має на меті академічну мобільність студентів, проведення лекцій та практичних занять, спільну роботу над підручниками, спільне проведення наукових досліджень, організацію заходів науково-практичного та культурного спрямування. Вже з вересня цього року студенти нашого університету матимуть можливість навчатися у партнерському навчальному закладі за програмою подвійного диплому.

   Для студентів – це шанс для: фінансування навчання з боку польської сторони; розширення сфери подальшого працевлаштування; отримання двох дипломів; академічної мобільності; проходження практики та подальше працевлаштування в країнах Європейського Союзу; широкого та якісного вивчення іноземної мови за кордоном.

  Слід зазначити, що  це партнерство є досить важливим для нашого університету. Запрошуємо усіх студентів скористатися можливістю партнерства УДПУ та Природничо-гуманітарного університету в Сєдльце для безкоштовного навчання та зробити крок в успішне майбутнє.

Друк