Навчальний сектор

Навчальний сектор

Керівники: Мельник Ірина

Організація навчальної діяльності передбачає:

– виконання поточних завдань, пов’язаних з контролем та впливом на успішність навчання студентів на факультеті;

– координацію роботи старостату, проводження роз’яснювальної роботи  про навчальну систему та складання рейтингу успішності та ін;

– участь у стипендіальній комісії факультету;

– представлення та участь студентства в предметних олімпіадах, конкурсах університетського, обласного, всеукраїнського рівнів;

– проведення професійних конкурсів, рейтингових програм, пізнавальних проєктів, інтелектуальних ігор тощо;

– моніторинг  (у кінці кожного навчального семестру) настроїв студентів стосовно організації освітнього процесу шляхом відповідних опитувань (анкетувань), надання їх результатів голові студентського самоврядування та деканату для подальшого прийняття рішень.

Цілі і завдання навчального сектору:

– забезпечення вирішення на рівні керівництва факультету навчальних питань конфліктного характеру між студентами та викладачами;

– збір інформації щодо проблем у навчальному процесі, якості проведення занять;

– допомога студентам в самостійній роботі, використання нових інформаційних технологій (зокрема платформи Moodle);

– забезпечення контролю за відвідуванням занять студентами та надання заступнику дикана з навчально-методичної роботи, завідувачам кафедр інформації щодо дотримання студентами та викладачами навчальної дисципліни;

– внесення пропозицій до керівництва факультету щодо підвищення ефективності освітнього процесу, вдосконалення розкладу занять тощо.