навчально-пропедевтична логопедична практика

Нещодавно, студенти 34 групи проходили навчально-пропедевтичну логопедичну практику в ДНЗ №12 “Золота рибка” міста Умань. В ході практики студенти спрямували свою роботу на подолання мовленнєвих недоліків у дітей, на оволодіння звуковим аналізом і синтезом слів. Уміло використовували набуті у вищому навчальному закладі знання з таких навчальних дисциплін, як «Логопедія», «Педагогіка», та «Логоритміка» , «Спецметодика розвитку мовлення», «Спецметодика формування елементарних математичних уявлень», «Дитяча практична психологія» під час фронтальних занять і корекційної та індивідуальної роботи. Працювали у тісному взаємозв’язку з сім’ями вихованців, проводила індивідуальну консультацію з батьками.

gDCa2vWVcgk

KCyj6UMnEA8

PyLAxERBtt8

uL5nTwpOB8Q

d5rMcl7AsF4

Друк