НАУКОВИЙ СЕМІНАР ІЗ СТУДЕНТАМИ-МАГІСТРАНТАМИ

В умовах інклюзивного навчання індивідуалізація навчального процесу набуває нової актуальності та має важливе значення у побудові індивідуальної навчальної траєкторії.

Індивідуалізація навчання є важливою науково-методичною проблемою сьогодення і потребує поглибленого вивчення у контексті сучасних вимог до навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах нової української школи.

У зв’язку з цим був проведений науковий семінар для студентів 504а групи ФДСО. Магістранти презентували власні програми індивідуальної роботи з дітьми, що мають порушення мовленнєвого та психічного розвитку. Проведений семінар під керівництвом кандидата біологічних наук, доцента Н. П. Голуб є теоретичною основою для проходження виробничої практики в інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Друк