Науковці сухомлиністи

Безлюдна Наталія Валентинівна

Тема дисертації на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук :

«Ідеї розвивального навчання молодших школярів у творчій спадщині В.О.Сухомлинського»

доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Бондаренко Геннадій Леонідович 

Тема дисертації на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук:

«Формування творчої особистості молодшого школяра в педагогічній спадщині  В.О. Сухомлинського»

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри початкової освіти, Київського університету імені Бориса Грінченка

Кочубей Тетяна Дмитрівна

Тема дисертації на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук:

«Філософія дитинства в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського».

Тема дисертації на здобуття ступеня доктора педагогічних наук:

«Розвиток української педагогічної думки у другій пол. ХVII – кін. ХVIII ст.»

доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Кушнір Валентина Миколаївна

Тема дисертації на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук:

«Провідні гуманістичні ідеї творчої спадщини Януша Корчака у контексті розвитку вітчизняної педагогічної думки».

Тема дисертації на здобуття ступеня доктора педагогічних наук:

«Профільне навчання в історії розвитку вітчизняної школи (кін. ХІХ – ХХ ст.) ».

доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Суржикова Ірина Адольфівна 

Тема дисертації на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук:

 «Педагогічні ідеї Василя Сухомлинського і Селестена Френе (порівняльний аналіз)»

кандидат  педагогічних наук, доцент.

Ткачук Лариса Василівна

Тема дисертації на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук

«Педагогічне забезпечення успіху в навчанні молодших школярів у творчій спадщині В.О. Сухомлинського»

доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук,  Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини