Новини, події, оголошення

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ

1 листопада 2013 року була створена Науково-дослідна лабораторія інклюзивної педагогіки. Керівництво роботою лабораторії здійснює доктор педагогічних наук, професор Демченко Ірина Іванівна.

Метою створення і діяльності лабораторії є здійснення наукової, навчально-методичної, практико зорієнтованої, громадської роботи у сфері спеціальної та інклюзивної освіти.

Напрями наукової діяльності лабораторії є:

– вивчення й узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду теорії і практики інклюзивної педагогіки;

– наукове обґрунтування й розроблення інноваційних форм, методів, засобів і технологій інклюзивного навчання, виховання й розвитку суб’єктів педагогічного процесу в системі неперервної освіти України;

– формування готовності викладачів, студентів, учителів, вихователів, практичних психологів, соціальних та корекційних педагогів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти;

– організація і проведення науково-організаційних заходів з метою поширення й апробації результатів наукових розвідок з питань інклюзивної педагогіки;

– розроблення й реалізація у навчальних закладах дошкільної, середньої та вищої ланок освіти проекту «Алтея», що охоплює методичну систему психолого-педагогічного та соціально-реабілітаційного супроводу розвитку особистості в умовах інклюзивного навчально-виховного процесу.

Науковці лабораторії розробляють монографічні, інформаційні й методичні матеріали для фахівців системи загальної, спеціальної та інклюзивної освіти.

Лабораторія має досвід співпраці з науковими й освітніми інституціями як України, так і закордону.

На базі лабораторії здійснюється щорічне видання збірників наукових праць студентів та молодих учених «Вісник інклюзивної педагогіки» та «Ак­туальні проблеми збереження здоров’я дітей та молоді в сучасних умовах реформування освіти».

На базі лабораторії були захищені дисертаційні дослідження:

Білан В.А.  «Формування естетичного ставлення майбутніх дефектологів до корекційно-педагогічної праці»;

Демченко І.І.  «Теоретичні та методичні засади підготовки майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти»;

Лемещук М.А. «Педагогічні умови соціалізації старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення в дошкільних навчальних закладах»;

Малишевська І.А. «Теоретико-методичні основи підготовки фахівців психолого-педагогічного профілю до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища»;

Бевзюк М.А. «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до взаємодії з батьками в умовах інклюзивного навчання»;

Цимбал-Слатвінська С.В. «Теорія і практика професійної підготовки майбутніх логопедів в умовах інформаційно-освітнього середовища вищих навчальних закладів»;

Черніченко Л. А. «Підготовка логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної діяльності»;

Калиновська І. С. «Підготовка майбутніх практичних психологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів»;

Чередник А. А. «Підготовка майбутніх учителів-реабілітологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів».