Новини, події, оголошення

Настановча конференція з виробничої педагогічної практики для здобувачів вищої освіти V курсу 501, 503 груп ОС «магістр» денної форми навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта

15.03.2023 р. на інтернет платформі Google Meet відбулась настановча        конференція, спрямована на обговорення особливостей проходження виробничої педагогічної  практики в дистанційному та очному режимі здобувачів 501, 503 груп  ОС «Магістр» спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Керівники практики: к.п.н., доц. Карнаух Л.П., к.п.н., доц. Бутенко О.Г. ознайомили здобувачів з метою та завданнями виробничої педагогічної практики та окреслили шляхи їх реалізації.

Керівник виробничої практики доц. Бутенко О.Г. зазначила, що виробнича педагогічна практика дасть можливість здобувачам поглибити як теоретичні знання, так і закріпити практичні вміння з фахових дисциплін, сприятиме їх саморозвитку, самопізнанню та формуванню професійних навичок.

Керівник виробничої практики доц. Карнаух Л.П. відмітила, що практика допоможе отримати нові управлінські навички та фахові компетенції, які є незамінними для подальшої педагогічної діяльності в умовах діяльності закладу дошкільної освіти.

Бажаємо успіхів нашим здобувачам під час проходження виробничої педагогічної практики!