НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ З ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

 Виробнича педагогічна практика у закладах дошкільної освіти є обов’язковим компонентом процесу фахової підготовки майбутніх педагогів, що забезпечує встановлення безпосереднього зв’язку між теорією та практикою, оскільки в умовах реальної професійної діяльності відбувається інтеграція теоретичних знань і практичних умінь студентів та зумовлює оволодіння ними складниками професійної компетентності.

Настановча конференція для студентів заочної форми нравчання спеціальності 012 Дошкільна освіта ОС «Бакалавр» ІІI курсу 321‑323, 311-312 груп було проведено в режимі он-лайн за допомогою платформи Meet.

Керівники практики викладач Кривда Валентина Савівна та доцент Залізняк Алла Миколаївна поінформували здобувачів першого рівня вищої освіти з питань нормативно-правового забезпечення практики, звітної документації, вимогами до проходження виробничої педагогічної практики.

Виробнича педагогічна практика покликана підготувати майбутніх спеціалістів до реальної практичної роботи та забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки.

Бажаємо успіхів!

Друк