Новини, події, оголошення

НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ З ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Невід’ємною частиною кваліфікованої підготовки майбутніх асистентів логопедів є виробнича педагогічна практика.

З метою реалізації практичної складової освітньо-професійної програми зі спеціальності 016 Спеціальна освіта (логопедія) освітнього ступеня «молодший бакалавр» 16 жовтня на факультеті дошкільної та спеціальної освіти для студентів ІІ курсу 24з та 24аз груп було проведено настановчу конференцію з виробничої педагогічної практики.

Керівники практики Колісник Людмила Василівна та Калиновська Ірина Сергіївна поінформували здобувачів вищої освіти з питань нормативно-правового забезпечення практики, звітної документації; провели інструктаж з техніки безпеки. Ознайомили студентів з вимогами до проходження педагогічної практики.

Також було наголошено, що у процесі педагогічної практики відбувається виховання у студентів стійкого інтересу до майбутньої професії, потреби в педагогічній самоосвіті; свідоме застосування студентами теорії навчання в практичній діяльності, усвідомлення її професійної значущості; формування та розвиток професійних навичок і вмінь; розвиток у студентів вміння здійснювати самоконтроль, самоаналіз та об’єктивну самооцінку своєї педагогічної діяльності; ознайомлення з сучасним етапом навчально-виховної роботи в школі, передовим педагогічним досвідом; вироблення творчого, дослідницького підходу до педагогічної діяльності. 

Автор: Колісник Л.В.