НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ

На факультеті дошкільної та спеціальної освіти для студентів денного відділення 311, 312, 313 груп було проведено настановчу конференцію по підготовці до виробничої педагогічної практики!

Під час конференції студенти отримали методичні настанови щодо програми практики, підготовки дидактичних  матеріалів та звітної документації від керівників практикою Скрипник Н. І. та Воєдило О. В., заступника декана з навчальної діяльності Бутенко О. Г.

Практика проводиться відповідно до програм та робочих планів. Груповий керівник Скрипник Н. І. грунтовно надала рекомендації щодо складання індивідуальної програми практики, написання щоденника практики, виконання основних завдань практики.

Метою педагогічної практики є поглиблення знань студентів з фахових дисциплін, оволодіння студентами сучасними методами та формами організації педагогічного процесу, формуванння у них професійних умінь і навичок роботи з дітьми, потреби систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх в практичній діяльності у виробничих умовах ЗДО.

Друк