НАБУТТЯ «SOFT SKILLS» – ПОТРЕБА НАШОГО ЧАСУ

04 грудня 2020 року відбулася on-line зустріч зі здобувачами вищої освіти ОС «Молодший бакалавр», «Магістр»» спеціальності 012 Дошкільна освіта денної та заочної форм навчання щодо обговорення питання необхідності набуття ними соціальних навичок «soft skills».

Підлипняк Ірина Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини презентувала «soft skills», якими необхідно оволодіти майбутньому конкурентноспроможному фахівцю дошкільної освіти, серед яких:

 • навички комунікації,
 • лідерство,
 • здатність брати на себе відповідальність,
 • працювати в критичних умовах,
 • вміння полагоджувати конфлікти,
 • працювати в команді,
 • управляти своїм часом,
 • розуміння важливості deadline (вчасного виконання поставлених завдань),
 • здатність логічно і критично мислити,
 • самостійно приймати рішення,
 • креативність.

Під час зустрічі Іщенко Людмила Валентинівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки розвиту дитини Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини запропонувала студентам практично спробувати розв’язати проблемну ситуацію, аби переконатися, що набуття майбутнім педагогом «soft skills» – потреба нашого часу.

Було приємно почути різні варіанти розв’язання ситуації, а також думки студентів щодо навичок, які на їхній погляд, будуть потрібні для їхнього працевлаштування в майбутньому.

Друк