МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ФАКУЛЬТЕТУ ДОШКІЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Для належної організації освітнього процесу факультет дошкільної та спеціальної освіти має сучасну матеріально-технічну базу, яка постійно оновлюється, вдосконалюється та модернізується.

Матеріальне оснащення кабінетів (психолого-педагогічної реабілітації та методики фізичного виховання, індивідуальної логопедичної корекції, лікувального масажу, дефектології та логопедії) забезпечує відповідні умови для якісної підготовки майбутніх фахівців з метою надання ними логопедичної допомоги дітям з особливими освітніми потребами та їхнім батькам.

Навчальні заняття, які проводяться викладачами кафедри, забезпечують наближену до реальних умов професійної діяльності практичну підготовку студентів (контекстне навчання).

Також наші викладачі надають індивідуальні корекційно-розвиткові послуги дітям з порушеннями мовлення, фізичного і психічного розвитку задля впровадження єдиної системи реабілітації, яка має різноаспектний характер.

Друк