КОНСУЛЬТАЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» ЩОДО ВИПУСКНОЇ АТЕСТАЦІЇ

19 травня 2020 року на факультеті дошкільної та спеціальної освіти була проведена консультація для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» заочної форми навчання, спеціальності: 012 Дошкільна освіта, освітня програма «Дошкільна освіта. Психологія», щодо організації та проведення випускної атестації у режимі Video Conferencing за допомогою платформи ZOOM.

Голова ЕК кандидат педагогічних наук, доцент Карнаух Л. П. та секретар ЕК кандидат педагогічних наук, доцент Дука Т. М. ознайомили здобувачів вищої освіти з інструктивними матеріалами та тимчасовим порядком.

«Інструктивні матеріали щодо організації проведення випускної атестації у дистанційному режимі для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» у програмі ZOOM, системі дистанційного навчання Moodle на факультеті дошкільної та спеціальної освіти»

https://fdo.udpu.edu.ua/instruktyvni-materialy-vypusknoyi-atestatsiyi

 «Тимчасовий порядок проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії та випускної атестації 2019/2020 н.р. на факультеті дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини в умовах карантину»

https://fdo.udpu.edu.ua/tymchasovyj-poryadok-provedennya-litnoyi-zalikovo-ekzamenatsijnoyi-sesiyi-ta-vypusknoyi-atestatsiyi-v-umovah-karantynu

Здобувачам вищої освіти бажаємо успіху у складанні випускної атестації!

Друк