Новини, події, оголошення

Колегія Міністерства освіти і науки України схвалила нову редакцію Базового компонента дошкільної освіти

Сьогодні, 21 грудня 2020 року, колегія Міністерства освіти і науки України схвалила нову редакцію Базового компонента дошкільної освіти. Це дозволить продовжити реформу дошкільної освіти, а також забезпечить наступність між дошкіллям і школою.

Базовий компонент дошкільної освіти – це Державний стандарт, що визначає вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів освіти дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті відповідно до міжнародних стандартів якості освіти.

Стандарт ґрунтується на таких ціннісних орієнтирах:

 1. повага до особистості дитини, її потреб та можливостей, індивідуального досвіду;
 2. зміцнення й збереження фізичного та психічного здоров’я дитини та її емоційний розвиток;
 3. цінність гри як провідного виду діяльності дитини дошкільного віку та активного пізнавального інтересу;
 4. визнання розвивального потенціалу безпечного та інклюзивного освітнього середовища;
 5. цінність родинного виховання та родинного благополуччя для розвитку дитини.

Оновлений Стандарт забезпечить підвищення доступності дошкільної освіти в Україні. Він спрямований на забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти всіх дітей раннього та дошкільного віку, зокрема й дітей з особливими освітніми потребами, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Наступність між дошкільною та початковою освітою простежується через формування наскрізних умінь, що є спільними для дошкільної та початкової освіти:

 • проявляти творчість та ініціативність;
 • керувати емоціями;
 • висловлювати та обґрунтовувати власну думку;
 • критично мислити;
 • приймати рішення;
 • розв’язувати проблеми;
 • співпрацювати в колективі.

Дошкільна освіта є невід’ємним складником системи освіти України, що відповідає нульовому рівню Національної рамки кваліфікацій. Оновлений Стандарт створює умови для цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.