КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

У 2006 році на факультеті дошкільної освіти було створено кафедру корекційної педагогіки та психології. У 2016 році кафедру перейменовано у кафедру спеціальної освіти. Відповідно до концептуальних засад розвитку інклюзивної освіти в Україні, відображених у Законах України «Про освіту» та «Вищу освіту»,  Концепції Нової української школи та ін., кафедрі присвоєно назву спеціальної та інклюзивної освіти (2020 р.).

Стратегія розвитку кафедри спрямована на підготовку фахівців нової генерації, здатних навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, спілкуватися в багатокультурному середовищі, виконувати нову роль фасилітатора в індивідуальній освітній траєкторії дитини з особливими освітніми потребами.

У складі кафедри висококваліфіковані науково-педагогічні фахівці – 2 доктори наук, професори (Демченко І.І., Малишевська І.А.); 11 кандидатів наук, доцентів (Цимбал-Слатвінська С.В., Чирва Г.М., Бегас Л. Д., Лемещук М.А., Голуб Н.П., Білан В.А., Пясецька Н.А., Чепка О.В., Бабій І.В., Хрипун Д.М., Бевзюк М.С.); 4 викладачі (Колісник Л.В., Чередник А.А., Калиновська І.С., Черніченко Л.А.). Очолює кафедру – кандидат педагогічних наук, доцент Лемещук М.А.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує свій науковий рівень. Викладачі здобувають додаткову різнопрофільну освіту і є фахівцями з інклюзивного навчання, логопедії, дефектології, спеціальної психології, реабілітації, жестової мови, арт-терапії.

 

Друк