Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти

Лемещук Марина Анатоліївна

завідувач кафедри

 кандидат педагогічних наук, доцент

   

 

Scopuse    Publons


Склад кафедри:

 

Малишевська Ірина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор

Детальніше Google  Академія Scopuse

 

 

 

 

 

 

Білан Валентина Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше  Google  Академія

 

 

 

 

 

 

 

Чепка Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше Google  Академія Scopuse Publons

 

 

 

 

 

 

Голуб Надія Петрівна – кандидат біологічних наук, доцент

Детальніше Google  Академія Scopuse Publons

 

 

 

Бабій Інна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше Google  Академія Scopuse

 

 

 

 

Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор

Детальніше Google  Академія Scopuse

 

 

 

 

 

Хрипун Дар’я Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше Google  Академія Publons

 

 

 

 

 

Черніченко Людмила Анатоліївна – доктор філософії, старший викладач

Детальніше Google  Академія Publons

 

 

 

 

Слатвінська Анна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше Google  Академія Publons

 

 

 

 

 

Калиновська Ірина Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше Google  Академія Publons

 

 

 

 

 

Нікітенко Альона Станіславівна – викладач

Детальніше Google  Академія

 

 

 

 

 

Цибулько Анна Олександрівна – викладач-стажист

Детальніше

 

 

 

 

 

 

Овчарук Катерина Сергіївна– лаборант

Детальніше

 

 

 

 

 

 

 

Лисинюк Оксана Романівна– старший лаборант

Детальніше

 

 

 

 

 

 

 


 

Коротка довідка про кафедру

 

Кафедра спеціальної освіти розпочала свою роботу з 1 вересня 2006 року. Кафедра готує фахівців за освітньою програмою «спеціальна освіта» (логопедія), вивчає проблеми впровадження інтегрованої та інклюзивної освіти. Викладачі кафедри забезпечують навчально-виховний процес на усіх факультетах університету за освітніми програмами:

 • дошкільна освіта;
 • початкова освіта;
 • практична психологія;
 • спеціальна освіта (логопедія);
 • соціальна педагогіка.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

 • Клініка інтелектуальних порушень
 • Ортопедагогіка
 • Спецметодика початкового навчання мови
 • Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному  класі
 • Корекційна психопедагогіка
 • Диференційоване викладання в інклюзивному класі
 • Вступ до абілітації та реабілітації дітей з обмеженнями життєдіяльності
 • Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи
 • Основи інклюзивної освіти
 •  Основи психокорекції
 •  Психологія творчості
 •  Інклюзивна педагогіка
 •  Робота організатора спеціальної та інклюзивної освіти
 •  Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи
 •  Організація діяльності реабілітаційних закладів
 •  Основи психолого-педагогічної реабілітації
 •  Логопедія (ринолалія)
 •  Логопсихологія
 •  Спецметодика розвитку мовлення
 •  Методика роботи дефектолога з дітьми з порушенням аналізаторів
 •  Основи дефектології та логопедії
 •  Основи психотренінгу осіб із ТПМ
 •  Моделі та технології соціально-реабілітаційної роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку
 •  Теорія і практика дефектології та логопедії
 •  Логопедія (дислалія)
 •  Логопедія (ФФНМ, ЗНМ, порушення темпо-ритмічної сторони мовлення)
 •  Теорія і методика логопедії
 •  Вступ  до спеціальності “Спеціальна освіта” і педагогічна деонтологія
 •  Невропатологія та неврологічні основи логопедії (неврологічні основи логопедії)
 •  Системний підхід до організації та планування логопедичної роботи
 •  Логопедична діагностика та корекція системних порушень мовлення
 •  Ігри в логопедичній роботі
 • Інноваційні технології в логопедії
 •  Логопедична робота з особами з особливими освітніми потребами
 •  Спецметодика “Я і Україна”
 •  Анатомія, фізіологія і патологія органів слуху і мовлення
 •  Гігієна дітей і підлітків в системі спеціальної освіти з основами генетики
 •  Сучасні системи психолого-педагогічної реабілітації
 •  Логопедія (дизартрія, порушення голосу)
 •  Основи психокорекції та психоконсультування осіб з ТПМ
 •  Аномалії психічного розвитку  
 •  Теорія та методика валеологічної освіти дітей з\без особливих освітніх потреб
 •  Спецметодика фізичного виховання
 •  Основи патопсихології та психотерапії
 •  Спеціальна методика роботи гувернера-дефектолога
 • Спецметодика образотворчого мистецтва
 •  Образотворче мистецтво з методикою викладання
 •  Арт-терапія в освіті та соціальній сфері
 •  Теорія та методика діяльності гувернера з дітьми з\без особливих освітніх потреб
 •  Корекційна робота у спеціальних освітніх закладах
 •  Сучасні психолого-педагогічні технології роботи з дітьми з вадами мовленнєвого та психофізичного розвитку (сучасні психолого-педагогічні технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами)
 •  Робота з сім’єю дітей з особливими освітніми потребами
 •  Методи відбору у спеціальні заклади для дітей з тяжкими порушеннями мовлення
 •  Теорія і методика виховання дітей з порушеннями мовлення
 •  Спецметодика математики з основами математики
 •  Професійне мовлення логопеда
 •  Формування комунікативних умінь дітей з вадами мовлення
 •  Сімейне виховання дітей з особливими освітніми потребами (сімейне виховання дітей із психофізичними порушеннями)
 •  Нормативно-правове забезпечення спеціальної освіти
 •  Формування інформаційно-освітнього середовища в навчальних закладах
 •  Рання логопедична корекція
 •  Мовленнєві сенсорні системи та їх порушення
 •  Фізична реабілітація осіб з вадами  мовлення
 •  Сучасні системи фізичної реабілітації
 •  Лікувальна фізкультура та масаж в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (лікувальна фізкультура та масаж)

Контактна інформація
Адреса: м. Умань, вул. Садова, 28, ауд. 321
Тел.: (04744) – 3-45-33

E-mail: kaf_spets_osv@ukr.net