Кафедра психології та педагогіки розвитку дитини

Іщенко Людмила Валентинівна – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор

 


Склад кафедри:

 

 

Авраменко Оксана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше

 

 

 

 

 

 

 

Карнаух Леся Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше

 

 

 

 

 

 

 

Підлипняк Ірина Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше

 

 

 

 

 

 

 

Мельникова Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дука Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, секретар кафедри.

Детальніше

 

 

 

 


 

 

 

 

Кравчук Неля Павлівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач

Детальніше

 

 

 

 

 

 

 

Дудник Наталія Аркадіївна – кандидат педагогічних наук, викладач

Детальніше

 

 

 

 

 

 

 

 

Трофаїла Наталія Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, викладач

Детальніше

 

 

 

 

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "АндрющенкоТетянаКостянтинівна"

 

Андрющенко Тетяна Костянтинівна – доктор педагогічних наук, доцент

 

 

 

 

 

Журавко Тетяна Валеріївна – лаборант

Детальніше

 

 

 

 

 

 

 

 

Кислинська Ірина Федорівна – лаборант

Детальніше

 

 

 

 

 

 


 

Кафедра теорії та методик дошкільної освіти заснована у 2003 році. Наукові пошуки колективу кафедри спрямовані на розробку фундаментальних досліджень з проблем виховання і навчання дитини, втілення здобутих сучасних знань в інноваційні технології розвитку особистості дошкільника. У 2017 році пройшовши реформацію отримала назву: “Кафедра психології та педагогіки розвитку дитини “.

 

 

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

  1. Актуальні проблеми сучасного дитинства.
  2. Гендерна педагогіка і психологія.
  3. Диференціальна психологія.
  4. Етнопсихологія.
  5. Інноваційні технології в освіті.
  6. Історія психології.
  7. Кризова психологія.
  8. Гендерна педагогіка і психологія.
  9. Література для дошкільників з практикумом виразного читання.
  10. Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям.
  11. Методика роботи практичного психолога.
  12. Навчання і виховання в різновікових групах.
  13. Ознайомлення дітей з природним довкіллям.
  14. Організація і керівництво дошкільною освітою.
  15. Педагогіка загальна.
  16. Комплексна дисципліна «Психопатологія з основами гігієни, генетики та здоров’я» Частина 1. Порівняльна психологія.
  17. Комплексна дисципліна «Методичні засади роботи практичного психолога в закладах освіти» Частина 1. Психологічна служба в закладах освіти.
  18. Частина 2. Сучасні напрямки практичної психології.
  19. Частина 3. Сучасні напрямки зарубіжної психології.
  20. Частина 4. Методика роботи практичного психолога.
  21. Частина 5. Основи дитячої психотерапії.
  22. Комплексна дисципліна «Спецметодика формування елементарних математичних уявлень та математика з основами математики» Частина 1. Спецметодика формування елементарних математичних уявлень.
  23. Комплексна дисципліна «Корекційна психопедагогіка та андрагогіка» Частина 2. Психолінгвістика.
  24. Комплексна дисципліна «Кризова психологія» Частина 1. Психологія кризових та травмуючих ситуацій.
  25. Частина 2. Психологія конфлікту.
  26. Частина 3. Реабілітаційна психологія.
  27. Психолінгвістика.
  28. Психологія девіантної поведінки.
  29. Психологія загальна.
  30. Психологія особистості.
  31. Психолого-педагогічні засади гендерної соціалізації особистості.
  32. Психолого-педагогічні засади раннього дитинства.
  33. Психопатологія.
  34. Соціальна педагогіка.
  35. Соціальна психологія.
  36. Спеціальна дошкільна педагогіка.
  • Теорія та методика музичного виховання.
  1. Дошкільна лінгводидактика.
  2. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень.
  3. Педагогічні технології методик дошкільної освіти.
  4. Превентивна педагогіка.
  5. Методика навчання дітей іноземної мови.
  6. Психологічні засади методичного керівництва.

Наукова робота кафедри

Кафедра відзначається великою кількістю проведених наукових заходів різного рівня, участю в організації та проведенні конференції та науково-методичних семінарів, великою кількістю друкованої продукції, результативною роботою зі студентами. На кафедрі плідно працює наукова школа “Теоретико-методичні засади соціалізації особистості в дошкільному дитинстві”, заснована у 2004 році.

На кафедрі діє наукова лабораторія “Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті” створена у квітні 2002 року і є структурним підрозділом університету, що здійснює свою діяльність із метою широкого залучення професорсько-викладацького складу, докторів, аспірантів, студентів університету, працівників дошкільних установ до вирішення актуальних проблем дошкільної освіти, розробки та апробації інноваційних технологій в дошкільній освіті, психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку у сучасному соціокультурному просторі. У центрі уваги лабораторії – її величність Дитина.

Активну участь у роботі лабораторії беруть студенти факультету дошкільної освіти. Результати досліджень висвітлюються у студентському збірнику доповідей “Перші спроби пошуку в науковому просторі”, студентських науково-практичних конференціях різного рівня. На базі лабораторії проходять попередні та основні захисти курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт.

Викладачі кафедри є членами регіонального Центру інноваційних технологій в дошкільній освіті.

В межах реалізації програми “Педагогічний супровід підготовки студентів до практичної діяльності в умовах дошкільного навчання закладу та сім’ї” здійснюється співпраця з провідними вузами України та зарубіжжя. Метою такої діяльності є обмін досвідом наукових досліджень та організації науково-практичної діяльності з проблем професійної підготовки майбутніх спеціалістів дошкільного профілю; реалізації інноваційних технологій навчання дітей дошкільного віку; забезпечення соціально-педагогічного супроводу розвитку особистості дитини дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу та родини.

На кафедрі плідно діють наукові гуртки, у роботі яких задіяні студенти факультету дошкільної та спеціальної освіти.

Виховна робота на кафедрі спрямована на формування творчої, соціально активної, духовно багатої особистості, а також випереджальної підготовки конкурентноспроможних висококваліфікованих кадрів.

Контактна інформація

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28, кім. 319
Тел.: (04744) 3-45-33
Е-mаіl: kaf-pppi@meta.ua