Історія лабораторії

Науково-дослідна лабораторія

«В. О. Сухомлинський і школа ХХІ століття»

Науково-дослідна лабораторія з проблем дослідження педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського є структурним підрозділом університету і здійснює свою діяльність із метою широкого залучення професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів і студентів університету, вчителів шкіл, працівників закладів дошкільної освіти до вивчення педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського, освоєння й упровадження в життя творчого доробку видатного українського педагога.

Науково-дослідна лабораторія «В.О. Сухомлинський і школа ХХІ століття» працює під егідою Національної академії педагогічних наук України.

Науково-дослідна лабораторія була створена у 1996 році за ініціативи Кузя Володимира Григоровича, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора педагогічних наук, професора, члена Національної Академії педагогічних наук  України, який керував діяльністю науково-дослідної лабораторії «В.О. Сухомлинський і школа ХХІ століття» з 1996 р. по 2018 р.

Упродовж цього періоду на базі лабораторії діяла наукова школа «Педагогіка ХХІ століття» доктора педагогічних наук, професора, члена НАПН України Кузя Володимира Григоровича, при якій захищено 33 кандидатських та 7 докторських дисертацій.

З 1998 року на базі лабораторії започатковано видання щорічного Вісника лабораторії – збірника наукових праць учених, які досліджують педагогічну спадщину В.О. Сухомлинського.

Упродовж існування науково-дослідну лабораторію відвідала велика кількість відомих науковців, соратників Василя Олександровича, дослідників, культурних та громадських діячів. Серед них представники Міністерства освіти і науки України, вчені НАПН України, зокрема Інституту педагогіки НАПН України, члени президії Академії наук вищої школи України, усіх педагогічних університетів України, Вищої школи професійної освіти імені Я.А. Коменського м. Лєшно (Польща) та Бішкекського гуманітарного університету
Киргизької Республіки, Китаю, Туркменістану.

Із 2018 року координатор науково-дослідної лабораторії – Кушнір Валентина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти.

В арсеналі діяльності лабораторії:

 • фундаментальні дослідження педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського;
 • підтримка досвіду творчого впровадження ідей В.О. Сухомлинського у закладах дошкільної та повної загальної середньої освіти міста та району;
 • організація і проведення конференцій, семінарів, круглих столів за участю однодумців В.О.Сухомлинського;
 • креативний розвиток студентів у процесі дослідної діяльності.

Лабораторія має зв’язки з:

 • Національною академією педагогічних наук України;
 • Інститутом педагогіки НАПН України;
 • Інститутом проблем виховання НАПН України;
 • Українською асоціацією В.О. Сухомлинського;
 • Державним педагогічно-меморіальним музеєм В.О. Сухомлинського (с. Павлиш);
 • НВК «Павлиська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей імені В.О. Сухомлинського» (с.Павлиш);
 • Українським коледжем імені В.О. Сухомлинського (м. Київ);
 • закладами дошкільної та повної загальної середньої освіти Черкащини.